22.10.1992 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15.04.1991 wijz. de collectiever arbeidsovereenkomst van 25.09.1990, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betr. de loonvoorwaarden.

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
45253
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) stelt de loonsvoorwaarden vast van opvoedings- en huisvestingsinrichtingen die in dat kader verbonden zijn aan het paritair comité.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren