14.07.1982 KB wijz. KB 02.06.1977 tot vaststelling van de algemene bepalingen betr. de bezoldigingsregeling van de personeelsleden der provincies en gemeenten die verlof voor de opvang met het oog op adoptie of pleegvoogdij genieten

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
46122
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren