21.01.1993 KB tot uitvoering van art. 32 van Wet 12.01.1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
WATHELET Melchior - Vice-Premier Min. et Min. de la Justice et des Affaires économiques,
inforumnummer
48046
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren