10.09.1981 KB wijz. KB 11.02.1977 houdende bijzondere administratieve en geldelijke bepalingen betr. sommige personeelsleden in de rijksbesturen

ondertekenaar
MATHOT Guy - Min. van Begroting,
MAYSTADT Philippe - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
48613
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren