03.02.1993 BVE tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van art. 72, 1° en 2° van Dec. 18.12.1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993

ondertekenaar
SAUWENS Johan - Vlaams min. van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staathervorming,
inforumnummer
52271
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren