15.02.1990 KB wijz. Wet 01.04.1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
VAN DER BIEST Alain - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
5246
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren