19.04.1993 KB houdende regeling van de wijze waarop de forfaitaire honoraria voor klinische biologie per verpleegdag worden vastgesteld voor de verstrekkingen inzake klinische biologie verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

ondertekenaar
DEHOUSSE Jean-Maurice - Min. van Wetenschapsbeleid en Infrastructuur,
inforumnummer
53125
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren