02.12.1971 KB wijz. KB 13.11.1967 tot vaststelling van de administratieve toestand van de rijksambtenaren die met een opdracht worden belast

ondertekenaar
PETRE René - Min. van het Openbaar Ambt,
inforumnummer
53929
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren