07.07.1993 MB wijz. MB 13.02.1992 houdende inwerkingtreding van KB 05.09.1991 tot uitvoering van hfst. VI - Herintegratie van langdurig werklozen - van de wet 29.12.1990 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
58755
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren