19.11.1993 KB tot regeling van de samenstelling en de werking van het rechtscollege ingesteld bij art. 76 van de op 07.08.1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen

ondertekenaar
ANSELME Bernard - Min. van Sociale Zaken,
DE GALAN Magda - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
62371
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren