17.01.1997 KB tot opheffing van KB 20.02.1968 betr. de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen

ondertekenaar
DAERDEN Michel - Min. van Vervoer,
DI RUPO Elio - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Telecommunicatie,
inforumnummer
63879
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren