07.03.1990 BVE wijz. BVE 21.06.1989 houdende vaststelling van de procedure inzake de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd

ondertekenaar
GEENS Gaston - Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,
WALTNIEL Louis - Gemeenschapsmin. van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,
inforumnummer
655
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren