*11.10.1989 BVE tot vaststelling van de coëfficienten voor het berekenen van de kostprijs van woningen van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting (...)

ondertekenaar
WALTNIEL Louis - Gemeenschapsmin. van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,
inforumnummer
7086
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren