10.05.1990 KB tot uitvoering van art. 107b van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987, wat de installatie van zware medische apparatuur en de uitbating van een zware medisch-technische dienst betreft

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
848
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren