*04.12.1990 KB tot uitvoering van de Wet 20.07.1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd (...) en tot aanpassing van het werknemerspensioen (...), en tot wijziging van sommige bepalingen inzake werknemerspensioenen

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
MOTTARD Gilbert - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
8755
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren