19.01.1972 KB tot wijziging, wat de rijksinrichtingen voor geesteszieken betreft, van het KB 24.01.1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

ondertekenaar
DENIS Maurice - Min. van Begroting,
NAMECHE Louis - Minister van Volksgezondheid,
inforumnummer
90001
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren