16.07.1986 KB nr. 418 wijz. en opheffing van sommige wets- en verordeningsbepalingen inzake pensioen van de personeelsleden van de overheidsdiensten

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
MAINIL Pierre - Staatssecret. voor Pensioenen,
inforumnummer
97194
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren