04.12.1990 KB wijz. KB 24.12.1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel van de ministeries

ondertekenaar
LANGENDRIES Raymond - Min. van Openbaar Ambt,
SCHILTZ Hugo - Min. van Begroting en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
9767
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren