19.06.1996 Wet tot interpretatie van Wet 20.07.1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
100883
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren