Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

24.07.1996 Dec. houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de informatisering van hun diensten

Het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de OCMW's inzake de informatisering van hun diensten wordt afgeschaft.
Daarvoor bepaalt het decreet dat art. 34, par. 5, van de wet 23.12.1974, zoals vervangen bij de wet 10.06.1993, niet meer van ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren