*31.07.1990 BVE wijz. van de bijlagen gevoegd bij KB 15.06.1984 tot vaststelling van de vorm en van de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs en bij KB 15.06.1984 betr. het kantonaal examen (...)

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
inforumnummer
11214
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren