15.02.1991 KB waarbij, met het oog op de aanstaande volks- en woningtelling, sommige gemeentebesturen en het Rijksregister van de natuurlijke personen worden belast met het verstrekken aan het N.I.S. van bepaalde informatiegegevens

ondertekenaar
CLAES Willy - Min. van Economische Zaken en het Plan,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
11790
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren