19.12.1990 BVE houdende verdeling voor het schooljaar 1989-1990 van het krediet voor de modernisering van de uitrustingsapparatuur, bedoeld in art. 32ter van de wet van 29.05.1959 wijz. van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
inforumnummer
11803
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren