Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

02.05.1990 KB wijz. KB 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

Dit KB wijzigt 2 artikels:
1. art. 26, par. 2a betreffende de forfaitaire dagvergoeding voor de werknemer kan vervangen worden door een reële tegemoetkoming, voor zover deze gunstiger is voor de werknemer, op voorwaarde dat de gerechtigde een ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren