27.02.1991 KB waarbij een toelage wordt toegekend aan de gemeentebesturen voor de vergoeding van de tellers in het kader van de algemene volks- en woningtelling

ondertekenaar
CLAES Willy - Min. van Economische Zaken en het Plan,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
12270
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren