03.05.1990 KB wijz. KB 03.07.1985 betr. de onderbreking van de beroepsloopbaan in de besturen en de andere diensten van de ministeries

ondertekenaar
LANGENDRIES Raymond - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
1337
essentie
In hoofdstuk I betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan en in art. 5 van KB 03.07.1985, wordt een par. 4 toegevoegd, luidend als volgt: 'Wanneer het personeelslid dat zijn loopbaan onderbreekt titularis is van een betrekking waarin met toepas ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren