13.02.1991 KB houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet 21.11.1989 betr. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen

ondertekenaar
CLAES Willy - Min. van Economische Zaken en het Plan,
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
14160
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren