28.02.1991 KB betr. de inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hst. II van de Wet 30.07.1979 betr. de preventie van brand en ontploffing en betr. de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
14603
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren