Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

12.04.1991 KB tot uitvoering van art. 173 van de wet van 29.12.1990 houdende sociale bepalingen

In toepassing van de bepalingen van de programmawet inzake de bevordering van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen en om de vrijstelling van de bijdrage van 0,25 % voor de werkgevers die een collectieve arbeidsovereenkomst zouden getekend ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren