*30.01.1991 MB tot bep. van de voorwaarden en modaliteiten tot toekenning van een bedrag bedoeld in art. 2, vierde lid, van het BVE 07.11.1990 wijz. KB 30.03.1973 tot bep. van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling (...)

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
inforumnummer
14842
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren