BVE houdende verlenging van de termijn voor de in toepassing van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging uit te voeren terugbetalingen met betrekking tot de door openbare besturen, instellingen van openbaar nut en intercommunale verenigingen kosteloos afgestane installaties en studies

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
inforumnummer
15120
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren