20.03.1991 BVE tot uitvoering, behalve wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreft, van het decreet 20.03.1991 betr. het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt,
inforumnummer
15291
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren