*12.04.1991 KB betr. het in ziekenhuiskringen gebruikte verzorgingsmateriaal en de verzorging door een pedicure, ten behoeve van personen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden (...)

ondertekenaar
MAINIL Pierre - Staatssecret. voor Middenstand en Oorlogsslachtoffers,
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
15491
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren