KB tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
159942
essentie
De globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, bedoeld in de art. 3, 18, par. 2, B, e), en 24 van de bijlage bij het KB 14.09.1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskun ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren