11.04.1991 BBHE tot vaststelling van de verdelingscriteria betr. de bijzondere aanvullende dotaties aan de gemeenten opgenomen in de administratieve begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1991

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
et al.
inforumnummer
16141
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren