16.12.1999 BBHR wijz. BBHR 28.10.1999 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 1999 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie

ondertekenaar
NEYTS-UYTTEBROECK A. - Min. van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
SIMONET Jacques - Min.-President van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Brussels Min. van Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stedelijke Vernieuwingen Wetenschappelijk Onderzoek,
inforumnummer
161975
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren