*22.05.1991 BVE houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding (...) van dec. 29.04.1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad (...) en tot vaststelling van de (...) erkenning en subsidiëring van natuur en milieu verenigingen

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
inforumnummer
16711
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren