29.04.1991 Dec. tot aanvulling van de Wet 29.03.1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw wat de thermische isolatie en de ventilatievoorzieningen van gebouwen betreft

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Gemeenschapsmin. van Economie, Middenstand en Energie,
WALTNIEL Louis - Gemeenschapsmin. van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,
inforumnummer
17371
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren