16.04.2002 KB wijz. KB 25.10.1971 tot uitvoering van de wet 20.07.1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, van KB 12.04.1984 tot uitvoering van de art. 42bis en 56, par. 2, van de samengeordende wetten betr. de kinderbijslag voor loonarbeiders en van art. 62, par. 5, van de samengeordende wetten betr. de kinderbijslag voor loonarbeiders

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
177054
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren