13.06.2002 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Nice wijz. het Verdrag betr. de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Protocollen A, B en C en met de Slotakte, opgemaakt te Nice op 26.02.2001

ondertekenaar
DE DONNEA François-Xavier - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek,
et al.
inforumnummer
179054
essentie
...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren