Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

13.06.2002 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Nice wijz. het Verdrag betr. de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Protocollen A, B en C en met de Slotakte, opgemaakt te Nice op 26.02.2001

Het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Vedrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, de Protocollen A, B en C en de Slotake, opgemaakt te Nice op 26.02.2001, zullen ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren