26.05.1989 Wet tot bekrachtiging van KB 24.06.1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift 'Nieuwe gemeentewet' (NGW)

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
17976
essentie

Deze wet bekrachtigt het KB 24.06.1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift 'Nieuwe gemeentewet' (NGW).

...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren