19.09.2002 BBHR tot opheffing van het BBHR 19.07.2001 betr. de algemene voorstelling van het ontwerp van plan en van het gewestelijk ontwikkelingsplan

ondertekenaar
DE DONNEA François-Xavier - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek,
DRAPS Willem - Staatssecretaris belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
179766
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren