28.06.2002 BVR wijz. BVR 26.09.1990 betr. de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

ondertekenaar
VANDERPOORTEN Marleen - Vlaams Min. van Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
181607
essentie
Het decretaal verschil tussen de aanstellingsvoorwaarden voor godsdienstleraars enerzijds, en die voor de leraars secundair onderwijs belast met niet-confessionele zedenleer anderzijds werd weggewerkt. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren