Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

24.12.2002 Programmawet - Wijzigingen van de wet 02.04.1965 betr. het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 379-383)

Er wordt vastgesteld welk OCMW bevoegd is voor daklozen.

Tevens wordt een meldingsplicht ingevoerd in geval van dienstverlening aan een dakloze zodat dubbele dienstverlening aan één gerechtigde door verschillende OCMW's verhinderd wordt.

Met ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren