24.12.2002 Programmawet - Wijzigingen van de wet 02.04.1965 betr. het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 379-383)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
181622
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren