KB tot uitvoering van art. 44 van de wet 26.05.2002 betr. het recht op maatschappelijke integratie

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
182565
essentie
Een eenmalig voorschot op de Staatstoelage betreffende de maatschappelijke integratie, zal voor een kwartaal van 2006 worden uitgekeerd aan de OCMW's. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren