MB tot toekenning van financiële hulp voor de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die gesloten worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
184274
essentie
Een financiële toelage wordt toegekend als tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de uitvoering van de veiligheids- en preventiecontracten. De bedragen van de financiële hulp die aan de steden en gemeenten met een veiligheids- en preventiecontract ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren