MB tot toekenning van financiële hulp met het oog op het sluiten van een overeenkomst betr. de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsverslaving gesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
187055
essentie
Een financiële toelage wordt toegekend als tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de uitvoering van de drugplancontracten. De bedragen van de voor deze contracten toegekende financiële hulp voor het jaar 2006 worden in bijlage 1 opgenomen. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren