11.02.1991 KB tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de ministeries

ondertekenaar
LANGENDRIES Raymond - Min. van Openbaar Ambt,
SCHILTZ Hugo - Min. van Begroting en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
18870
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren