08.07.1991 MB waarbij een alg. afwijking wordt verleend van het art. 434.7.2., eerste lid, van Titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
19046
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren