19.07.1991 KB houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Wet 18.07.1991 betr. de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
19750
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren